خشونت علیه غیر نظامیان سودانی سریعا متوقف شود

جهان نیوز - ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

شورای امنیت در نشست خود خواهان توقف فوری خشونتها علیه غیر نظامیان در سودان شد

منابع خبر