جریمه ۲۰۰ میلیارد تومانی یکی از خودروسازان

آفتاب - ۲۵ مهر ۱۳۹۱

آفتاب: یدالله ملکی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: شعب سیار ما به همراه تیم های بازرسی گشت روزانه دارند و علاوه بر آن در صورت احراز تخلف ، شعب ویژه ای را در ستاد ادارات کل برای سرعت در رسیدگی مستقر کردیم.

وی اضافه کرد: مجازات گرانفروشی جریمه از دو تا چند برابر ، قطع خدمات و بستن واحد صنفی یا تولیدی است اما در بحث احتکار مجازات ها شدیدتر خواهد شد و علاوه بر الزام به عرضه کالا به نرخ رسمی ، جریمه دو تا چند برابری و نیز بستن واحد صنفی و مجازات هایی مانند زندانی کردن متخلف نیز بر احتکارکنندگان اعمال خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به اینکه یکی از مراجع گزارش دهنده به تعزیرات حکومتی، اشخاص حقیقی به عنوان شاکی هستند گفت: موظفیم صرف نظر از استیفای حقوق دولت ، حقوق تضییع شده مصرف کننده را نیز مسترد کنیم.

ملکی با اشاره به اینکه مجازات ها برای متخلفان متغیر است در بیان آخرین اقدامات تعزیرات حکومتی استان تهران در برخورد با متخلفان گفت: اخیرا یک واحد لبنیاتی چهار میلیارد تومان و یکی از خودروسازان نیز به علت زیاد بودن شاکیانش تا ۲۰۰ میلیارد تومان جریمه شده اند.
.

منابع خبر