گلزنی جباری با شکست سنگین الاهلی!

جهان نیوز - ۱۶ بهمن ۱۳۹۳

تیم فوتبال الاهلی با وجود گلزنی جباری در هفته شانزدهم لیگ ستارگان قطر متحمل شکست سنگینی شد.

منابع خبر
گلزنی جباری با شکست سنگین الاهلی! جهان نیوز - ۱۶ بهمن ۱۳۹۳
 شکست الاهلی در شب گلزنی جباری پارس فوتبال - ۱۶ بهمن ۱۳۹۳
شکست الاهلی با وجود گلزنی جباری فوتبالی‌ترین - ۱۶ بهمن ۱۳۹۳