فرآیندهای حقوقی در طرح مراقبت‎ الکترونیک/ زندانی چگونه می‌تواند استفاده از پابند الکترونیکی را درخواست کند؟

خبرگزاری میزان - ۱۴ فروردین ۱۳۹۸

زندانی باید درخواست موافقت خود و محدوده‌ای را که می‌خواهد تحت مراقبت قرار گیرد به مددکار ارائه دهد؛ بعد از هماهنگی بین پابند با سرو مرکزی در اتاق مانیتورینگ فرد آزاد است که دوران محکومیت خود را خارج از زندان سپری کند

منابع خبر