دستگاه های اجرایی طرح های احداث چند بیمارستان آموزشی تغییر کرد

خواسته معلمین آگاه، رویای "دنیای دیگر"ی را محقق می کند که در آن آموزش کالا نیست و معلمان فارغ از دغدغه نان و فشارهای ناشی از بی حقوقی، به پرورش نسل آینده مشغولند

اخبار روز
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

تهران - ایرنا - با تصمیم هیات وزیران، دستگاه های اجرایی طرح های احداث چند بیمارستان آموزشی تغییر کرد.

منابع خبر