نهج‌البلاغه با قرآن ارتباط تنگاتنگ دارد

جهان نیوز -

آسیب‌پذیری دیگری از تلگرام کشف شد که با درخواست فراموشی رمز عبور، این گزینه به صورت کد هش شده قابل مشاهده است.

منابع خبر
نهج‌البلاغه با قرآن ارتباط تنگاتنگ دارد جهان نیوز -
هکر ایرانی حفره امنیتی تلگرام را کشف کرد فردا -
کشف حفره امنیتی تلگرام توسط هکر ایرانی جهان نیوز -
کشف حفره امنیتی تلگرام توسط هکر ایرانی تابناک -
کشف حفره امنیتی تلگرام توسط هکر ایرانی عصر ایران -
کشف حفره امنیتی تلگرام توسط هکر ایرانی فرارو -