موافقت خادم با استعفای رنگرز

تابناک - ۲۵ آبان ۱۳۹۲

نایب رئیس فدراسیون کشتی گفت: برای مجموعه جدید آرزوی موفقیت دارم.
به گزارش تسنیم، رسول خادم سرپرست فدراسیون کشتی با استعفای رنگرز از سمت نایب رئیسی فدراسیون که حدود ماه پیش صورت گرفته بود، موافقت کرد.
رنگرز  با تایید این خبر  گفت: امروز به من اطلاع داده شد که با استعفایم موافقت شده است.
وی افزود: برای مجموعه مدیریتی جدید آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم گوشه کوچکی از دینی که به جامعه کشتی داشتم با این مسئولیت ادا شده باشد. بنا ندارم صحبت دیگری انجام دهم و تنها آرزوی من موفقیت کشتی است

منابع خبر
با استعفای رنگرز موافقت شد فردا - ۲۵ آبان ۱۳۹۲
موافقت خادم با استعفای رنگرز تابناک - ۲۵ آبان ۱۳۹۲