حمله زمینی احتمالی عربستان به یمن چه عواقبی دارد؟

بی بی سی فارسی - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴

عربستان هر چند توانسته جبهه‌ای متشکل از کشورهای عربی منطقه برای حمله به یمن سامان دهد، اما نظر اغلب کارشناسان این است که آنچه که در یمن در جریان است عمدتا مسابقه قدرت بین ایران و عربستان، برای تفوق (هژمونی) در منطقه خاورمیانه است

منابع خبر
شروط پادشاه عربستان برای توقف حمله به یمن عصر ایران - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴