صفار هرندی: قوه مجریه و مقننه با تعامل یکدیگر شعار امسال را تحقق بخشند

واحدهای تولیدی،دولت و مردم عوامل تحقق شعار امسال هستند
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری دانشجو - ۲۲ فروردین ۱۳۹۱

وزیر سابق ارشاد با اشاره به نامگذاری شعار امسال از سوی رهبر انقلاب گفت: مسئولان کشوری به خصوص قوه مقننه و مجریه با تعامل یکدیگر شعار تولید ملی را تحقق بخشند؛ چراکه هرگونه اقدامی برخلاف آن خیانت به انقلاب و ملت است

منابع خبر
اهمیت نقش اصناف در تحقق شعار امسال باشگاه خبرنگاران - ۲۲ فروردین ۱۳۹۱
واحدهای تولیدی،دولت و مردم عوامل تحقق شعار امسال هستند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ فروردین ۱۳۹۱