اتمام طرح جمع‌آوری زنان کارتن خواب

جهان نیوز -

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران از اتمام طرح جمع آوری زنان کارتن خواب بعد از گذشت یک هفته خبر داد.

منابع خبر
اتمام طرح جمع‌آوری زنان کارتن خواب جهان نیوز -
اتمام طرح جمع آوری زنان کارتن خواب الف -
جمع آوری مردان کارتن خواب شهر تهران در هفته جاری خبرگزاری جمهوری اسلامی -
شهرداری تهران: اتمام طرح جمع‌آوری زنان کارتن خواب پایتخت عصر ایران -
معاون شهردار تهران: ۵۰۰ زن کارتن خواب جمع آوری شدند عصر ایران -
جمع آوری مردان کارتن خواب از سطح شهر تهران عصر ایران -
جمع آوری مردان کارتن خواب از سطح شهر تهران آفتاب -