۴۰۰ برنامه روز مزرعه در تقویم وزارت جهاد کشاورزی برنامه ریزی شده است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

کرمانشاه- ایرنا - معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی برنامه روز مزرعه را گردهمایی کشاورزان، محققان و مسئولان در یک مکان برای رد و بدل کردن دانش و فناوری اطلاعات جدید، سیاست گذاری ها و بیان مشکلات و مسائل دانست و گفت: ۴۰۰ برنامه روز مزرعه در سطح کشور برنامه ریزی شده و برای آگاهی کشاورزان همه بخش ها تقویم این برنامه ها در سایت وزارت جهاد کشاورزی نیز طراحی می شود

منابع خبر