نظارت ویژه سازمان مدیریت پسماند بر عملکرد مناطق ۲۲ گانه در راستای طرح استقبال از بهار

خبرگزاری میزان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند از نظارت ویژه این سازمان بر عملکرد مناطق ۲۲ گانه در راستای طرح استقبال از بهار خبر داد

منابع خبر