درخواست استیضاح وزرای مقصر حادثه پلاسکو

استیضاح وزرای مقصر حادثه پلاسکو/دولت ها همواره فرار به جلو می کنند
خبرگزاری فارس
فردا - ۵ بهمن ۱۳۹۵

سخنگوی شورای شهر خواستار استیضاح رئیس جهوری و وزرای کابینه دولت دهم که کوتاهی شان در ایمن سازی ساختمان پلاسکو حادثه آفرین شده است، شد و گفت: در این سال ها دولت ها همواره فرار رو به جلو دارند و وکیل الدوله ها خط دولت ها را دنبال می کنند در حالی که این بار باید پاسخگو باشند

منابع خبر
استیضاح وزرای مقصر حادثه پلاسکو جهان نیوز - ۵ بهمن ۱۳۹۵