سن مجاز برای دریافت کارت ملی

خبرگزاری میزان -

تمامی افراد ایرانی و بالای ۱۵ سال سن، بایستی کارت ملی هوشمند دریافت کنند

منابع خبر
سن مجاز برای دریافت کارت ملی خبرگزاری میزان -