شماره ملی برای فردا ضروری است

جهان نیوز - ۶ اسفند ۱۳۹۴

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۱۳ اعلام کرد برای شرکت در انتخابات علاوه بر شناسنامه همراه داشتن شماره ملی نیز ضروری می باشد.

منابع خبر
شماره ملی برای فردا ضروری است جهان نیوز - ۶ اسفند ۱۳۹۴
داشتن شماره ملی برای شرکت در انتخابات ضروری است باشگاه خبرنگاران - ۶ اسفند ۱۳۹۴