ممانعت از نشستن دو زن تایلندی در VIP ورزشگاه آزادی

حضور زن تایلندی در ورزشگاه آزادی/عکس

فردا
آفتاب - ۳۰ مرداد ۱۳۹۲
منابع خبر