تصویب پیشنهاد حق شناس برای تنظیم دستورالعمل ردیف‌های بودجه کمک به مدارس و مساجد

خبرگزاری میزان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

حق شناس در جلسه رسمی شورا با توجه به وجود ایرادات اجرایی و بروکراتیک در عملکرد ردیف‌های مربوط به کمک به مدارس و مساجد پیشنهاد تنظیم دستورالعمل لازم برای عملکرد این ردیف‌ها ارائه داد

منابع خبر