لیست نهایی کاندیداهای انتخابات فدراسیون اعلام شد

جهان ورزش - ۲۵ بهمن ۱۳۹۰

کاندیداهای ثبت نام کرده برای احراز پست ریاست فدراسیون و اعضای هیات رئیسه پیشنهادی‌شان به شرح زیر است:

۱-علی کفاشیان

- رئیس اول: سیدهادی آیت الهی

-نایب رئیس دوم: بهروز منتقمی

- نایب رئیس سوم: فریده شجاعی

۲- مهدی تاج

- نایب رئیس اول: --

- نایب رئیس دوم: --

-نایب رئیس سوم: --

۳-حسین علی قریب

-نایب رئیس اول: محمدرضا زادمهر

-نایب رئیس دوم: بهروز منتقمی

-نایب رئیس سوم: فریده شجاعی

۴-عزیزاله محمدی

- نایب رئیس اول: --

- نایب رئیس دوم: سیدرضا افتخاری

- نایب رئیس سوم: فریده شجاعی

۵-جمشید تقی زاده

- نایب رئیس اول: ناصر شفق

- نایب رئیس دوم: --

-رئیس سوم: فریده شجاعی

۶-یونس قربانی

- نایب رئیس اول: سیدمجتبی شیرازی

- نایب رئیس دوم: سعید صداقتی

- نایب رئیس سوم: فریده شجاعی

کاندیداهای احراز پست عضویت به عنوان نماینده روسای هیات های فوتبال استانها در هیات رئیسه به شرح زیر است:

- غلامرضا بهروان

-مراد حاج جعفری

- جواد نجار ششگلانی

داوطلبان احراز پست عضویت به عنوان نماینده مدیران عامل باشگاهها در هیات رئیسه به شرح زیر است:

- علیرضا رحیمی

-محمدحسین جعفری

- محمد رویانیان

نامزدهای احراز پست عضویت در هیات رئیسه فدراسیون به عنوان سایر اعضا نیز به شرح زیر است:

- منوچهر بهمنی

-علی اکبر ابرقویی نژاد

-شاهرخ شهنازی

- فریدون اصفهانیان

-حبیب اله شیرازی

- حیدر بهاروند

- نادر وادی خیل

-منصور قمر

-شهاب الدین عزیزی خادم

-عبدالرحمان شاه حسینی

-شهرام دبیری اسکویی

-علی فتح اله‌زاده

-حسین عسگری

منابع خبر
لیست نهایی کاندیداهای انتخابات فدراسیون فوتبالی‌ترین - ۲۵ بهمن ۱۳۹۰