بازدید رئیس کل محاکم تهران از مجتمع قضایی شهید باهنر

خبرگزاری میزان -

عباس پوریانی رئیس کل محاکم تهران امروز دوشنبه (۱۰ تیر) از مجتمع قضایی شهید باهنر بازدید کرد

منابع خبر
بازدید رئیس کل محاکم تهران از مجتمع قضایی شهید باهنر خبرگزاری میزان -