پیشکسوت دوومیدانی ایران درگذشت

فردا -

خبرگزاری فارس: احد برنجی، پیشکسوت با سابقه دوومیدانی ایران که مدتی بود به دلیل بیماری های مختلف در منزل تحت مراقب بود، در یکی دو ماه گذشته در بیمارستان بستری بود و شب گذشته در سن ۷۵ سالگی درگذشت

منابع خبر
پیشکسوت دوومیدانی ایران درگذشت ورزش ۳ -
پیشکسوت دوومیدانی ایران درگذشت فردا -
پیشکسوت دوومیدانی ایران درگذشت خبرگزاری فارس -
پیشکسوت سرشناس دوومیدانی درگذشت تابناک -