یک روز با زندانیان مهریه‌ اوین

فردا -

با یکی از مسوولان روابط عمومی زندان که در حیاط زندان منتظرم بود به ساختمان مدیریت رفتیم تا چند امضای دیگر بگیریم، می‌پرسم به جز سؤالات در مورد مهریه می‌توانم از شرایط و مشکلات زندان هم بپرسم. می‎گوید هرچه می‌خواهید بپرسید فقط نام و هویت زندانیان پیش شما امانت است، استفاده‌ای از آن نکنید. بعد با جایی تماس می‎گیرد و می‎گوید به زندانیان اعلام کنید اگر کسی می‌خواهد مصاحبه کند اعلام آمادگی کند

منابع خبر
یک روز با زندانیان مهریه‌ اوین فردا -