راست افراطی پیشتاز اولین انتخابات فرانسه بعد از حملات پاریس شد

بی بی سی فارسی - ۱۵ آذر ۱۳۹۴

حزب راست افراطی "جبهه ملی"، به رهبری مارین لوپن، پیشتاز انتخابات منطقه ای فرانسه شده است. در نظرسنجی انجام شده از رای دهنگان امروز، جبهه ملی با ۳۰.۸ درصد، حزب راست میانه با ۲۷.۲ درصد و حزب سوسیالیست با ۲۲.۷ درصد در جایگاه های اول تا سوم قرار گرفته اند

منابع خبر