داعش قاضی خود رابه جرم تندروی اعدام کرد

فردا - ۲۲ اسفند ۱۳۹۳

ایسنا: داعش قاضی تونسی خود که مسئول صدور احکام اعدام بود را نیز به جرم تندروی و صدور احکام سختگیرانه اعدام کرد!

منابع خبر