انفجار در سکوی نفتی ایران در خلیج فارس

جهان نیوز - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

سکوی نفتی نایین متعلق به شرکت نفت و گاز پارس در ٩٢ کیلومتری از ساحل عسلویه متعلق به فازهای پارس جنوبی دچار حادثه شد

منابع خبر
انفجار در سکوی نفتی ایران در خلیج فارس جهان نیوز - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸