چهره جنایتکار صرب پس از بازداشت

عکس/ چهره جنایتکار صرب پس از بازداشت
شفاف
جهان نیوز -

عصر ایران: ملادیچ متهم به قتل ۸ هزار بوسنیایی در سربنیتسا و محاصره ۴۴ ماهه سارایوو است. ۱۶ سال است که پلیس درجستجوی ملادیچ بود. راتکو ملادیچ که روز پنجشنبه پس از ۱۶ سال فراری بودن دستگیر شد، در دادگاهی در صربستان حاضر شده است. ملادیچ متهم به قتل ۸ هزار بوسنیایی در سربنیتسا و محاصره ۴۴ ماهه سارایوو است. ۱۶ سال است که پلیس درجستجوی ملادیچ بود.

منابع خبر
چهره جنایتکار صرب پس از بازداشت جهان نیوز -
تصویر: چهره جنایتکار صرب پس از بازداشت عصر ایران -
عکس/ چهره جنایتکار صرب پس از بازداشت شفاف -