پیام تبریک تاج به وحید شمسایی و جامعه فوتسال

خبرگزاری فارس - ۱ مهر ۱۳۹۵

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: اینکه آقای گلی جهان در رشته فوتسال نزد یک ایرانی است، مایه خشنودی و مباهات است

منابع خبر
پیام تبریک تاج به شمسایی و جامعه فوتسال خبرگزاری میزان - ۱ مهر ۱۳۹۵