اعتبارات نوسازی مدارس استان اردبیل افزایش یافت

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

اردبیل _ ایرنا _ معاون فنی اداره کل نوسازی ، تجهیز و توسعه مدارس استان اردبیل گفت: اعتبارات عمرانی این اداره در سال جاری بیش از سه برابر افزایش یافته است

منابع خبر
اعتبارات نوسازی مدارس استان اردبیل افزایش یافت خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸