جان کری و نوه ایرانی اش + عکس

جان کری و نوه ایرانی اش +عکس
فردا
باشگاه خبرنگاران -

باشگاه خبرنگاران جوان: ونسا کری، دختر وزیر امور خارجه آمریکا و بهروز ناهید پزشک ایرانی ساکن این کشور در سال ۲۰۰۹ با یکدیگر ازدواج کردند. الکساندر فرزند این زوج و نوه جان کری در سال ۲۰۱۲ به دنیا آمد. اخیرا تصویری از الکساندر در آغوش پدربزرگش، جان کری در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.

منابع خبر
جان کری و نوه ایرانی اش +عکس فردا -
جان کری و نوه ایرانی اش +عکس آفتاب -
جان کری و نوه ایرانی اش + عکس باشگاه خبرنگاران -