گلناز اسماعیلی یک کارآگاه خصوصی در آلمان

خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۲ اسفند ۱۳۹۳

گلناز اسماعیلی یک کارآگاه خصوصی در آلمان است. او در کودکی به آلمان مهاجرت کرده و بیش از ۲۰ سال است که کارآگاه است.  او پس از اتمام دوره کارآگاهی، در آکادمی امنیت برلین که اکثرا افراد نظامی در آن تحصیل می‌کنند، به‌عنوان “محافظ شخصی” نیز تحصیل کرده است. با اتمام این دوره، حالا او…

منابع خبر
گلناز اسماعیلی یک کارآگاه خصوصی در آلمان خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۲ اسفند ۱۳۹۳