یک میلیارد نفر در جهان دچار سوء تغذیه شده اند

يك ميليارد نفر در جهان دچار سوء تغذيه شده اند
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس -

خبرگزاری فارس : برنامه جهانی غذا اعلام کرد به دلیل بحران اقتصادی جهان برای نخستین بار در طول تاریخ بیش از ۲/۱ میلیارد نفر از جمعیت کره زمین با سوء تغذیه روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه ، برنامه جهانی غذا در ادامه افزود ، بحران اقتصادی و مالی جهان موجب افزایش تعداد افراد فقیر و گرسنه شده و کشورهای صنعتی و توسعه یافته نیز به تعهدات خود در قبال برنامه جهانی غذا عمل نکرده اند . جوزته شیران رییس برنامه جهانی غذا در این باره گفت ، ما امسال به ۷/۶ میلیارد دلار بودجه برای کمک به کشورهای فقیر و در حال توسعه نیاز داریم ولی کشورهای توسعه یافته و صنعتی تا کنون تامین ۷/۳ میلیارد دلار از این بودجه را بر عهده گرفته اند . برنامه جهانی غذا با کمبود شدید بودجه و منابع مالی روبرو است . افزایش قیمت مواد غذایی طی سال ۲۰۰۸ از یک سو و بحران اقتصادی و مالی در سال ۲۰۰۹ نیز از سوی دیگر موجب افزایش چشمگیر فقرا و گرسنگان جهان شده است .

"خبرگزاری فارس : برنامه جهانی غذا اعلام کرد به دلیل بحران اقتصادی جهان برای نخستین بار در طول تاریخ بیش از ۲/۱ میلیارد نفر از جمعیت کره زمین با سوء تغذیه روبرو شده است"برنامه جهانی غذا برای اجرای کامل برنامه های خود ۳ میلیارد دلار کسری بودجه دارد . وی از اشاره به نام کشورهایی که برنامه جهانی غذا نمی تواند امسال کمک غذایی در اختیار آنها قرار دهد ، خودداری کرد . وی تصریح کرد ، بحران اقتصادی و مالی جهان که طی دهه های اخیر بی سابقه بوده ، موجب افزایش بحران فقر و گرسنگی در جهان خواهد شد . افرادی که با درآمد یک دلار در روز زندگی می کنند تنها می توانند یک سوم مواد غذایی را که سالهای قبل قادر به خریداری بودند ، خریداری کنند . وی افزود ، برای نخستین بار در تاریخ جهان بیش از ۲/۱ میلیارد نفر از جمعیت کره زمین با سوء تغذیه روبرو هستند .

تنها طی دو سال اخیر ۶۰ میلیون نفر به جمعیت گرسنگان جهان افزوده شده اند . یک ششم جمعیت زمین به کمکهای غذایی نیاز دارند . یک سوم کودکان کشورهای فقیر و در حال توسعه به شدت با سوء تغذیه روبرو هستند . بر اساس این گزارش افزایش قیمت مواد غذایی طی سال گذشته موجب وقوع تنشهای اجتماعی در ۳۰ کشور جهان شده است . انتهای پیام /.

منابع خبر
یک میلیارد نفر در جهان دچار سوء تغذیه شده اند خبرگزاری فارس -