۱۸ میلیون ایرانی بد مسکن و حاشیه‌نشین هستند

تابناک - ۲۳ آبان ۱۳۹۴

وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر ۱۸ میلیون نفر معادل یک سوم جمعیت ایران در وضعیت بدمسکنی قرار دارند که از این تعداد ۱۱ میلیون نفر این جمعیت در حاشیه شهرها و ۷ میلیون نفر در میان شهرها و در شرایط بدی زندگی می کنند

منابع خبر
۴.۵ میلیون ایرانی دیابتی هستند تابناک - ۲۳ آبان ۱۳۹۴