اعدام شیخ نمر کشتار اندیشه در عربستان

جنگ در حال حاضر دو محور اصلی دارد. سوریه و بازار نفت. شکست در هر یک از این دو جبهه به ویژه بازار نفت می تواند دخل دولت مغلوب را بیاورد. جنگ ایران و عربستان – و حامیان و متحدان شان- در این دو عرصه ره یافتنی است. سایر اختلافات از جمله مناقشات فرقه یی و اعدام شیخ نمر و کوکتل مولوتوف های فرود آمده در سفارت و....با چند لبخند آقایان جبیر و ظریف به ساده گی قابل حل است!!
اخبار روز
جهان نیوز - ۱۶ دی ۱۳۹۴

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه رابطه ما با کشورهای بزرگ غربی در مقطعی قطع شد، اما به همگان نشان دادیم جمهوری اسلامی ایران با قدرت به راهش را ادامه می‌دهد، گفت: ایران هیچگونه آسیبی از قطع رابطه با عربستان نمی‌بیند.

منابع خبر