توزیع پتوی هدیه ریاست جمهوری/عکس

توزیع پتوی هدیه ریاست جمهوری/عکس
فردا
آفتاب - ۱۱ بهمن ۱۳۹۱

چندی پیش پتوی هدیه نهاد ریاست جمهوری به دانشجویان خوابگاه متاهلی دانشگاه تهران میان دانشجویان این خوابگاه توزیع شد.

منابع خبر
هدیه ریاست جمهوری (عکس) عصر ایران - ۱۱ بهمن ۱۳۹۱