آغاز برداشت گل محمدی در باغات بردسیر + فیلم

باشگاه خبرنگاران -
منابع خبر
آغاز برداشت گل محمدی در باغات بردسیر + فیلم باشگاه خبرنگاران -