آغاز برداشت گل محمدی در باغات بردسیر + فیلم

باشگاه خبرنگاران - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
منابع خبر
آغاز برداشت گل محمدی در باغات بردسیر + فیلم باشگاه خبرنگاران - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸