واکنش تند حسین شریعتمداری به عسگراولادی

عصر ایران -

روزنامه کیهان در مقاله ای به قلم حسین شریعتمداری به طرح برون رفت از شرایط کنونی که عسگراولادی از تدوین آن و اریال به رهبری خبر داد، حمله کرد. کیهان نوشته است: "یکی از عزیزان که نگارنده احترام فراوانی برای ایشان قائل است و سوابق انقلابی، فداکاری، مراتب تدین و پاکبازی وی غبطه انگیز است در مصاحبه ای ضمن تأکید بر فتنه اخیر و اهداف شومی که دشمنان بیرونی دنبال می کردند، درباره سران فتنه فرموده اند «موسوی و کروبی و خاتمی از خانواده انقلابند و آنها را مفت به دست نیاورده ایم که مفت از دست بدهیم»! این حسن ظن ایشان قابل تقدیر است، اما مگر جمهوری اسلامی، قانون اساسی، اقتدار نظام اسلامی و... مفت به دست آمده اند که مفت از دست بدهیم؟! سران فتنه با مدیریت دشمنان بیرونی و همخوانی و همصدایی با تمامی گروههای ضدانقلاب نظیر منافقین، سلطنت طلب ها، مارکسیست ها، بهایی ها و... به جان نظام اسلامی که خونبهای شهیدان است افتاده بودند. و اگر درایت برخاسته از نگاه ملکوتی رهبرمعظم انقلاب و آمادگی و ایستادگی ملت نبود، تاکنون بارها ایران اسلامی را به آمریکا و اسرائیل و انگلیس تحویل داده بودند.

موقعیت این جماعت با اهمیت تر است یا خون صدها هزار شهید که پای اسلام و انقلاب و نظام ریخته شده است؟" کیهان افزود: "اکنون از برخی عزیزان پاک نیت- تاکید می شود که فقط برخی از آنها- باید سوال شود آیا «شورای حل اختلاف»! یا «شورای برون رفت از شرایط کنونی» و یا هر اسم دیگری که بر آن نهاده اند، مفهومی غیر از دور زدن ساختار قانون نظام دارد؟ و آیا این حرکت بی آن که افراد خوش نیت یاد شده بخواهند، ادامه همان کودتای مخملی نافرجام نیست؟! سران فتنه در پی حذف قانون اساسی و بی اعتبار کردن سازوکارهای قانونی نظام بودند و شما هم متاسفانه بی آن که متوجه باشید همان ساز بدصدا را با نوای به ظاهر خوشایند دیگری می نوازید! مگر جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی، دستگاه قضایی و راه کارهای تعریف شده قانونی ندارد که راه کاری بیرون از این چارچوب پیشنهاد می کنید؟ می فرمائید شورای موردنظر شما قصد حکمیت دارد! خب! مگر وظیفه تعریف شده دستگاه قضایی چیزی غیر از حکمیت است؟! چرا نباید صدور حکم دراین باره به مرجع قانونی آن یعنی دستگاه قضایی سپرده شود؟!"  

منابع خبر
واکنش تند حسین شریعتمداری به عسگراولادی عصر ایران -
اصولگرایان رودرروی هم , اینبار شریعتمداری-عسگراولادی نواندیش -
واکنش تند حسین شریعتمداری به عسگراولادی تابناک -
واکنش تند حسین شریعتمداری به عسگراولادی خبر آنلاین -
رویداد واکنش تند حسین شریعتمداری به عسگراولادی دنیای اقتصاد -
واکنش تند حسین بازجو به عسگراولادی میزان پرس -