«چهار ساعت درگیری در میدان هوایی کابل به پایان رسید»

درگیری در شمال فرودگاه کابل با کشته شدن مهاجمان پایان یافت
بی بی سی فارسی
رادیو کوچه -

خبر / رادیو کوچه / بخش افغانستان  صبح روز دوشنبه بیستم جوزا (خرداد ماه) درگیری میان مهاجمان مسلح و ماموران پولیس در منطقه «قصبه» در نزدیک میدان هوایی(فرودگاه) بین المللی کابل آغاز شد و برای چهار ساعت ادامه پیدا کرد. «جنرال ایوب سالنگی» فرمانده پلیس کابل می‌گوید که به ماموران پولیس آسیب نرسیده است اما [...]

منابع خبر
«چهار ساعت درگیری در میدان هوایی کابل به پایان رسید» رادیو کوچه -
پایان درگیری در فرودگاه کابل با کشته شدن تمامی مهاجمان رادیو زمانه -
درگیری مسلحانه در نزدیکی فرودگاه کابل یورو نیوز -
درگیری در شمال فرودگاه کابل با کشته شدن مهاجمان پایان یافت بی بی سی فارسی -