جای خالی وزیر اطلاعات در نشست هیات دولت/عکس

جای خالی وزیر اطلاعات در نشست هیات دولت/عکس
شفاف
شفاف - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

سیاست > دولت  - جلسه روز یکشنبه هیات دولت به ریاست محمود احمدی​نژاد رئیس جمهور برگزار شد اما وزیر اطلاعات در این جلسه حضور نداشت.         /۲۹

منابع خبر
جای خالی وزیر اطلاعات در نشست هیات دولت/عکس خبر آنلاین - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
جای خالی وزیر اطلاعات در نشست هیات دولت/عکس خبر آنلاین - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰