آیا موجودیت نهاد شورای عالی صلح افغانستان زیر سوال است؟

آیا فمینیسم ایرانی٬ جنبشی یکدست و همگن است؟ آیا دغدغه ها و مطالباتی که فمینیستهای ایرانی در کمپین ها٬ مقالات و سخنان خود مطرح می کنند٬ درون کل جنبش٬ یکسان و مشابه است یا تفاوت و گونگونی زنان ایران دراقلیتهای قومی و اتنیکی باعث لزوم تشکیل فمینیسم های منطقه ای و محلی شده است؟ سیمین صبری، سویل سلیمانی و ترکمن گمیچی سه تن از فعالان مسایل زنان ترک از منظرهای گوناگون به این مساله پرداخته اند
اخبار روز
بی بی سی فارسی -

'گروه هماهنگی چهارجانبه' برای گفت‌وگوی روند صلح افغانستان در سومین نشست خود، روز شنبه روی نقشه راهی که مراحل و گام‌های روند صلح این کشور را مشخص می‌سازد، به توافق رسید

منابع خبر
آیا موجودیت نهاد شورای عالی صلح افغانستان زیر سوال است؟... بی بی سی فارسی -