هشدار به مالکان ۳ میلیون خودروی تهرانی

جهان نیوز -

قرار است از اول تیر ماه طرح «محدوده کنترل آلودگی هوا» جایگزین طرح زوج و فرد شود اما هنوز اکثر شهروندان تهرانی در خصوص این طرح جدید اطلاعات کافی ندارند

منابع خبر
هشدار به مالکان ۳ میلیون خودروی تهرانی جهان نیوز -