محصولات آمریکایی علت حادثه مرگبار برج گرینفل لندن

خبرگزاری میزان -

خانواده‌های قربانیان و مجروحان حادثه آتش سوزی مرگبار برج گرینفل لندن از شرکت آمریکایی به خاطر نقش داشتن در این حادثه شکایت کردند

منابع خبر
محصولات آمریکایی علت حادثه مرگبار برج گرینفل لندن خبرگزاری میزان -