رکورد تفنگ بادی ۱۰متر المپیک شکسته شد

باشگاه خبرنگاران - ۱۸ مرداد ۱۳۹۵

نیکولو کامپریانی تیرانداز ایتالیایی موفق شد رکورد رقابتهای تفنگ بادی ۱۰ متر مردان را در بازیهای المپیک جابجا کند

منابع خبر
رکورد تفنگ بادی ۱۰متر المپیک شکسته شد باشگاه خبرنگاران - ۱۸ مرداد ۱۳۹۵