«عضو هیات مدیره شرکت اتوبوسرانی تهران در دادگاه انقلاب محاکمه شد»

رادیو کوچه - ۲۴ دی ۱۳۹۴

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خبر داد که داوود رضوی،‌ عضو هیات مدیره این تشکل صنفی،‌ روز چهارشنبه،‌ ۲۳ دی، ‌در دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه شده است. بر اساس بیانیه روز […]

منابع خبر