عملیاتی تروریستی که سعودی ها انجام دادند و ایران مجازات شد!

خبرگزاری میزان - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

هجده سال پیش، در یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱، عملیاتی تروریستی از سوی القاعده در آمریکا رخ داد؛ حملاتی که جهان را وارد چالش جدیدی کرد

منابع خبر