تشکیل فراکسیون چاپ در مجلس

خبرگزاری فارس - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

نماینده مردم همدان در مجلس از تشکیل فراکسیون چاپ در مجلس خبر داد و گفت: در آینده نزدیک شاهد تشکیل این فراکسیون در مجلس شورای اسلامی خواهیم بود

منابع خبر
تشکیل فراکسیون چاپ در مجلس خبرگزاری فارس - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳