حمله فاطمه رجبی به علی مطهری

نواندیش -

فاطمه رجبی، همسر غلامحسین الهام، در جدیدترین موضع گیری اش، دکتر علی مطهری را مورد حمله قرار داده است. یادداشت وی که باعنوان «فتنه آقازادگی» در انصارنیوز منتشر شده، درپی می آید:« علی مطهری کیست؟ مهدی، یاسر و محسن هاشمی، کیستند؟ فائزه و فاطمه هاشمی چه؟ و نیز برخی نواده هایی که با شهرت پدربزرگ خود، زندگی می کنند، «کار» که نمی کنند، اما دارای ثروت و مکنت اند، و از هر پرسش و پاسخی به دور! دفتر و دستک دارند، و شده اند «شخصیت سیاسی».علی مطهری تا پیش از بسته شدن لیست انتخابات مجلس هشتم، که بود؟ و کجا بود؟ ای کاش اشتباه احمدی نژاد یا نمایندگانش باعث نمی شد که این آقازاده مرفه بی درد که وجه اشتراکش با «موسوی» بیست سال یا بیشتر سکوت است و عافیت طلبی، مطرح شود و با نام پدر، آری فقط با نام پدر، به مجلس راه یابد. از آن پس به عنوان مأمور هاشمی رفسنجانی، هم با آبروی پدر بازی کند، و هم «هر روز به رنگی درآمدن» را شاید به لحاظ «فلسفی» تفسیر و تبیین نماید.زهی تاسف که نظام اسلامی، تا پیش از روی کار آمدن احمدی نژاد، تقریبا قبیله ای مدیریت شد و جرم بزرگ احمدی نژاد، شکستن همین بنیاد بود و هست. علی مطهری خیلی خوشحال است که با سخنان، اتهامات و افتراهایش علیه یک ملت، با اسلام و نظام اسلامی، بازی می کند یا مبارزه!او عشق به موسوی دارد و خاتمی و کروبی. حتما می گوید من زمان خاتمی، یکی دو مقاله در کیهان راجع به مسایل فرهنگی نوشتم! می گویم، ممنون! اما شیفتگی امروزت که بالاخره «سرِت را بر دامان هاشمی به نمایش درآورد»، دارای یک علت است: آقازادگی!علاوه بر همه نمایش های ضد دولت و ضد ملت «علی مطهری»، که از سینه چاکی او، در دفاع از کودتاگران جنایتکار، نشأت گرفته، و عکس های وی را در روزنامه های کودتا منتشر می کند، آخرین افاضه تمسخر آمیز او قابل تامل است، افاضه ای که نه بویی از اسلامیت دارد، نه ولایت مداری.

"فاطمه رجبی، همسر غلامحسین الهام، در جدیدترین موضع گیری اش، دکتر علی مطهری را مورد حمله قرار داده است"از آن سو با «عقل متوسط» متضاد است، چه رسد به عقل کامل یا عقل فلسفی اگر واقعیتی داشته باشد!علی مطهری در مصاحبه با روزنامه خبر، «احمدی نژاد را زمینه ساز فتنه، خوانده است». بعید است این فرد از تاریخ اسلام اطلاع داشته باشد، تا وی را به «فتنه های ولایت ستیز» ارجاع دهم، همچنین بعید است که او، در سی سال پس از انقلاب از فتنه های ضدانقلاب هم با خبر باشد، تا فتنه را بشناسد، و بعید است او، نکته ای در این زمینه بداند، زیرا بزرگ ترین فتنه، «فتنه آقازادگی» است، که یکی از موارد آن، همین علی مطهری است.از این روی او، «اشاره احمدی نژاد به گوشه ای از مفاسد مالی فرزندان هاشمی» را یک «داغ بر دل» می داند، که برای مرهم نهادن بر آن، به هر دری می زند.به او می گویم، آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. هر چند که فتنه هاشمی با اجرای مثلث موسوی- کروبی-خاتمی، با یک کودتای جنایتکارانه، در صدد احیای آقازدگی بر آمد.»

منابع خبر
حمله فاطمه رجبی به علی مطهری نواندیش -
حمله همسر دکتر الهام به دکتر علی مطهری شفاف -
حمله فاطمه رجبی؛ این بار به علی مطهری عصر ایران -
حمله خانم فاطمه رجبی به دکتر علی مطهری تابناک -