رهبر شورشیان نیجریه کشته شد

رهبر شورشیان نیجریه کشته شد
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی -

صدها تن در خشونت های نیجریه کشته شده اند محمد یوسف، رهبر یک فرقه اسلامی در نیجریه که هدایت خشونت های چند روز گذشته در این کشور را به دست داشت، پس از بازداشت کشته شده است. خبر مرگ محمد یوسف چند ساعت پس از انتشار خبر دستگیری او در شهر مایدوگوری گزارش شد. آقای یوسف رهبر گروه بوکو حرام بود و قصد داشت با سرنگون کردن دولت، شریعت اسلامی را جایگزین قوانین نیجریه کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تصویر جنازه محمد یوسف که آثار اصابت گلوله بر روی آن دیده می شد از تلویزیون محلی پخش شده است. چندصد تن در درگیری پنج روز گذشته میان طرفداران محمد یوسف و نیروهای امنیتی نیجریه جان خود را از دست داده اند.

"صدها تن در خشونت های نیجریه کشته شده اند محمد یوسف، رهبر یک فرقه اسلامی در نیجریه که هدایت خشونت های چند روز گذشته در این کشور را به دست داشت، پس از بازداشت کشته شده است"نیروهای امنیتی چهارشنبه شب به مقر بوکو حرام حمله کردند و بسیاری از تندرویان حامی آن را کشتند و تعدادی زیادی از این افراد نیز متواری شدند. محمد یوسف نیز در حالی که روز پنجشنبه در منزل یکی از اقوامش در آغل بز مخفی شده بود، دستگیر شد. درگیری ها در نیجریه پس از آن شروع شد که تندرویان طرفدار محمد یوسف یکشنبه شب سعی کردند به ساختمان های دولتی در ایالت بائوچی حمله کنند. خشونت ها خیلی زود به سایر شهرهای شمال شرقی نیجریه سرایت کرد و تندرویان به ادارات دولتی و پاسگاه های پلیس حمله کردند. گفته می شود بین سیصد تا ششصد تن در خشونت های چند روز گذشته نیجریه کشته شده اند.

منابع خبر
رهبر شورشیان نیجریه کشته شد ایلنا -
رهبر شورشیان نیجریه کشته شد بی بی سی فارسی -