مردی که عادل فردوسی‌پور را با زور روی صندلی نشاند / عکس

مردی که عادل فردوسی‌پور را با زور روی صندلی نشاند‌+ عکس
آفتاب
شفاف -

 فارس منتشر کرد: عادل فردوسی‌پور امروز به مراسم ترحیم ناصر حجازی رفته بود. یکی از حاضران در مسجد، وقتی دید فردوسی‌پور سر پا ایستاده و جایی برای نشستن ندارد، به عادل تعارف کرد که جایش بنشیند اما عادل این تعارف را قبول نکرد و سرانجام مرد قوی‌هیکل مجبور شد از زورش برای نشاندن عادل در سر جای خودش استفاده کند!

منابع خبر
مردی که عادل فردوسی‌پور را با زور روی صندلی نشاند / عکس شفاف -
مردی که عادل فردوسی‌پور را با زور روی صندلی نشاند / عکس فرهیختگان -
مردی که عادل فردوسی‌پور را با زور روی صندلی نشاند‌+ عکس آفتاب -
مردی که عادل فردوسی‌پور را با زور روی صندلی نشاند / عکس خبر آنلاین -
مردی که عادل فردوسی‌پور را با زور روی صندلی نشاند / عکس خبر آنلاین -