تبدیل واحد پولی به تومان شوک کوتاه‌مدت دارد

واحد پول ایران، "تومان" شد
گویا
تابناک - ۱۷ آذر ۱۳۹۵

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تبدیل واحد پولی کشور از ریال به تومان اثرات کوتاه‌مدت در بازارهایی مثل ارز دارد، گفت: این موضوع تأثیر چندانی روی ارزش پولی ندارد و اثرات کوتاه‌مدت آن نیز از بین خواهد رفت

منابع خبر
واحد پول ایران، "تومان" شد گویا - ۱۷ آذر ۱۳۹۵