آغاز نشاء برنج در بویراحمد و دنا

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱ تیر ۱۳۹۸

ایرنا- یاسوج- امسال بارندگی های مناسب و جاری شدن رودخانه ها و چشمه ها در بویراحمد و دنا بخش زیادی از زمین های این دو شهرستان را زیر کشت برنج برده است

منابع خبر
آغاز نشاء برنج در بویراحمد و دنا خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱ تیر ۱۳۹۸