عکس: جغد قرمز دیده بودید؟!

عکس: جغد قرمز دیده بودید؟!

تابناک
تابناک - ۲۳ مهر ۱۳۹۲منابع خبر
عکس/ جغد قرمز دیده بودید؟! فردا - ۲۳ مهر ۱۳۹۲
عکس: جغد قرمز دیده بودید؟! تابناک - ۲۳ مهر ۱۳۹۲
عکس/ جغد قرمز دیده بودید؟! آفتاب - ۲۳ مهر ۱۳۹۲